Missie

De G1000 heeft als doel de kloof tussen (gemeentelijke) politiek en inwoners te verkleinen. De opkomstpercentages bij verkiezingen blijven dalen, evenals het aantal leden van politieke partijen. Diezelfde partijen hebben steeds vaker moeite om de goede kandidaten te vinden om functies als raadslid of wethouder te vervullen. Volgens onderzoek is het vertrouwen van de bevolking in een bankdirecteur nog hoger dan dat in een politicus. Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling.

De G1000 is een burgertop die politiek, inwoners, ondernemers en middenveld van de gemeente bij elkaar brengt. In een open dialoog worden ideeën gedeeld en aan het eind van de dag zijn die vormgegeven in concrete projecten. Mensen de elkaar niet eerder ontmoet hebben komen in projectgroepen bij elkaar om samen uitvoering aan plannen te geven die de stad weer mooier maken.